Nghệ thuật thùng rác với một thông điệp rõ ràng!

"hữu cơ" - "vô cơ" Chi hội K63 Việt Nam học và tiếng Việt (Faculty of Vietnamese Studies and Language)

Các sinh viên của một số khoa tại trường đại học của mình, USSH Hà Nội, đã trang trí lại tất cả các thùng rác trong khuôn viên trường. Kết quả là bây giờ không chỉ có những tác phẩm nghệ thuật nhỏ mà còn có những thông điệp rõ ràng về bảo vệ môi trường.

So sánh tính tự lập của thế hệ trẻ trong xã hội Việt Nam và Đức

So sánh tính tự lập của thế hệ trẻ trong xã hội Việt Nam và Đức

Bài viết này cố gắng so tính tự lập của thế hệ trẻ trong xã hội Việt Nam và người Đức. Tôi đã viết bài này trong chương trình nghiên cứu khoa học sinh viên ĐHQGHN và đạt được giải nhì.