Liên hệ

Gặp tôi

Vì tôi đang sống tại Hà Nội, việc gặp gỡ trực tiếp sẽ khả thi hơn cả ở Hà Nội và các thị trấn, làng xã xung quanh. Những cuộc gặp trong khu vực này có thể được sắp xếp khá tự nhiên nếu tình hình yêu cầu. Để sắp xếp một cuộc gặp với tôi, vui lòng liên hệ qua địa chỉ email hoặc số điện thoại của tôi.

Social Media

Dưới đây là một số mạng xã hội mà bạn có thể sử dụng để liên lạc với tôi. Bạn có thể tìm thấy chúng ở phía dưới trang web này, hoặc sử dụng một trong hai ứng dụng nhắn tin sau đây:

Zalo

Zalo

WhatsApp

WhatsApp

Số điện thoại

Vui lòng hiểu rằng tôi chỉ sẽ cung cấp số điện thoại của mình cho những người tôi đã gặp hoặc sẽ gặp. Đặc biệt nếu bạn không sống tại Việt Nam, số điện thoại có thể vô dụng với bạn.

Địa chỉ email

Bạn có thể liên lạc với tôi qua địa chỉ email của tôi hoặc bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ dưới đây:

mail [at] etiennemahler.com