Liên hệ

Đặt một cuộc họp

Nếu bạn sống hoặc đến Hà Nội thì chúng ta có thể gặp nhau. Để sắp xếp một cuộc họp với mình, vui lòng sử dụng địa chỉ email hoặc số điện thoại của mình.

Địa chỉ email

Bạn có thể liên hệ với mình qua địa chỉ email này:

inbox@etiennemahler.com

Mạng xã hội

Bạn có thể liên lạc với mình qua nhiều mạng xã hội:

Zalo

Zalo
minh0049

Telegram

Số điện thoại

Mình hy vọng bạn hiểu rằng mình chỉ chia sẻ số điện thoại của mình với những người sẽ gặp hoặc đã gặp rồi. Đặc biệt nếu bạn không sống ở Việt Nam, số điện thoại của mình sẽ vô dụng với bạn.