So sánh tính tự lập của thế hệ trẻ trong xã hội Đức và Việt Nam

Vietnam Apr 30, 2018

Báo cáo nghiên cứu khoa học này cố gắng so sánh tính tự lập của thế hệ trẻ trong xã hội Việt Nam và người Đức, tức là những người ở độ tuổi từ 13 đến 35. Nhóm tuổi này được chọn vì bước cuộc sống này hoàn toàn dựa vào cha mẹ của một người để trở nên tự chủ hoàn toàn thường diễn ra trong khung thời gian này. Trọng tâm chính của nghiên cứu này nằm trên kết quả của hai bảng câu hỏi trực tuyến với hơn 400 người tham gia. Ngoài kết quả nghiên cứu các công trình hiện có và phỏng vấn, việc đánh giá hai bảng câu hỏi cho thấy có sự khác biệt rõ rệt về tính tự lập của thanh thiếu niên Việt Nam và Đức, đặc biệt là ở hai lĩnh vực, mối quan hệ xã hội và tài chính cá nhân.

Comparison of the autonomy of the younger generations in Vietnamese and German societies This paper tries to compare the autonomy of Vietnamese and German youngster, i.e., people at the age of 13 to 35. This age group was chosen since the step from totally relying on one’s parents to becoming fully autonomous usually takes place within this timeframe. The main focus of this research lies on the results of two online questionnaires with more than 400 participants. In addition to the results of the research of existing works and two in-depth interviews, the evaluations of the two questionnaires clearly show that there are differences in the autonomy of young people in Vietnam and Germany, especially in two areas, social relationships and personal finances.


Within the three rounds of the student science competition, for which this paper was written, I was honoured to receive the first prize (giải nhất) in the first two rounds and the second prize (giải nhì) for the final round:

Giấy khen giải nhất
First prize (giải nhất) at university level (second round of the competition)
Giấy Chứng nhận giải nhì tại ĐHQGHN
Second prize (giải nhì) after the final round at the Vietnam National University Hanoi (ĐHQGHN)

Vui lòng nhấp vào hai mũi tên chéo (biểu tượng thứ hai từ bên phải) để kích hoạt chế độ toàn màn hình.

Please click on the two diagonal arrows (second symbol from the right) to activate full-screen mode.

Tags

Etienne

BA Vietnamese Studies, blogger, and subeditor for a newspaper as well as some academic publications. Loves tech stuff, free thinking, and games.