So sánh tính tự lập của thế hệ trẻ trong xã hội Việt Nam và Đức

So sánh tính tự lập của thế hệ trẻ trong xã hội Việt Nam và Đức
So sánh tính tự lập của thế hệ trẻ trong xã hội Việt Nam và Đức

Bài viết này cố gắng so tính tự lập của thế hệ trẻ trong xã hội Việt Nam và người Đức, tức là những người ở độ tuổi từ 13 đến 35. Nhóm tuổi này được chọn vì bước hoàn toàn dựa vào cha mẹ của một người để trở nên tự chủ hoàn toàn thường diễn ra trong khung thời gian này.

Trọng tâm chính của nghiên cứu này nằm trên kết quả của hai bảng câu hỏi trực tuyến với hơn 400 người tham gia. Ngoài kết quả nghiên cứu các công trình hiện có và phỏng vấn, việc đánh giá hai bảng câu hỏi cho thấy có sự khác biệt rõ rệt về tính tự lập của thanh thiếu niên Việt Nam và Đức, đặc biệt là ở hai lĩnh vực, mối quan hệ xã hội và tài chính cá nhân.

Bạn có thể tải xuống bài này từ Academia.edu.

English abstract

Comparison of the Autonomy of the Younger Generations in Vietnamese and German Societies

This paper tries to compare the autonomy of Vietnamese and German youngster, i.e., people at the age of 13 to 35. This age group was chosen since the step from totally relying on one’s parents to becoming fully autonomous usually takes place within this timeframe.

The main focus of this research lies on the results of two online questionnaires with more than 400 participants. In addition to the results of the research of existing works and two in-depth interviews, the evaluations of the two questionnaires show that there are clear differences in the autonomy of young people in Vietnam and Germany, especially in two areas, social relationships and personal finances.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of